เกี่ยวกับเรา

บริษัท สิริวัฒนปภา จำกัด

Siri Wattanapapha Co., Ltd.

เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ บริการรับเหมาแรงงานไทย และบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว (MOU) ภาคอุตสาหกรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เรายินดีให้บริการตั้งแต่จำนวนจนถึงจำนวนมาก โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 11 ปี

บริการของเรา

โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 11 ปี ถูกต้องตามกฎหมาย

บริการเหมาแรงงานไทยในอุตสาหกรรม

พนักงานฝ่ายผลิต, พนักงาน QC, พนักงานคัดแยกสินค้า บรรจุสินค้า, แม่บ้าน, คนสวน, คนขับรถ และอื่นๆ

บริการแรงงานเฉพาะทาง

ช่างเชื่อม, พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์, ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ หรือประเภทงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว ภาคอุตสาหกรรม

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว แบบถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) เข้าทำงานในอุตสาหกรรม พร้อมจัดหาที่พัก รถรับส่ง และทีมผู้ประสานงานดูแลทางด้านภาษา และเอกสารต่างๆ

ประโยชน์ในการใช้บริการจัดหาแรงงานกับ SWP

การสรรหา และอบรมพนักงานก่อนเริ่มงานได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด

การตรวจสุขภาพ ตรวจหาสารเสพติด และตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเริ่มงาน

การจัดทำกองทุนประกันสังคม และจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน

การตรวจสอบ และจัดทำเอกสารต่างๆ ของพนักงาน

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น และสามารถขยาย หรือลดกำลังคนได้อย่างยืดหยุ่น

ดำเนินการส่งคนทดแทนในกรณีลาออกหรือเปลี่ยนพนักงาน

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และประสานงานแบบใกล้ชิด หรือประจำสถานประกอบการของผู้บริการ

เลือกใช้บริการจัดหาแรงงานกับ SWP ดีอย่างไร?

การให้บริการคลอบคลุมทุกพื้นที่

เรามีทีมสรรหา และจุดรับสมัครหลายแห่ง เพื่อรองรับในการสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรฐานและคุณภาพในการบริการ

บริษัทของเรามุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และพรบ.คุ้มครองแรงงาน

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ดำเนินงานด้วยมืออาชีพและเชียวชาญโดยผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

ติดต่อบริการของเรา

A

1. ขอใบเสนอราคา

(สามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการ)

A

2. ระบุประเภทความต้องการ

(เช่น เพศและอายุพนักงาน, ตำแหน่ง, จำนวนพนักงานที่ต้องการ, สถานที่, ระยะเวลาสัญญา)

A

3. สรรหาและนำส่งพนักงาน

(หลังจากเซ็นสัญญา ทางเราจะจัดหาพนักงานและนำส่งในระยะเวลาที่กำหนด)

แบบฟอร์มการติดต่อ

14 + 11 =

ลูกค้าของเรา